Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Přístroje pro termografické měření a blower door test

 

Přesné měřicí přístroje a zařízení jsou základem každé spolehlivé diagnostiky, proto pro svou práci používáme pouze profesionální přístroje renomovaných výrobců.

Termokamera TESTO 885-2 pro termografické měření

Znalecká sestava včetně teleobjektivu pro termografické měření Termografické měření je vhodné pro diagnostiku tepelných mostů v obvodových zdech budov (tepelné ztráty budov), netěsností oken, lokalizaci míst s možností kondenzace vlhkosti, lokalizaci poruch podlahového topení, vyhledání defektních míst na elektrických spojích nebo na ložisku stroje, kontrolu izolace technologických zařízení, ….

Teplotní rozsah až do 1200°C, radiometrické video, vlhkostní sonda, rozlišení 640x480 pixelů, teplotní citlivost < 30 mK.

 

Teploměr TESTO 825-T4

Teploměr TESTO 825-T4

Pro přesné termovizní měření je nutné stanovení referenčních teplot a určení emisivity materiálu, proto požíváme vynikající teploměr Quicktemp 825-T4 firmy TESTO. Tento teploměr umožňuje jak bezkontaktní měření teploty, tak i kontaktní pomocí super rychlé pružné měřící hlavice Testo, která poskytuje spolehlivé a přesné měření i na nerovném povrchu.

 

Vlhkoměr/teploměr TESTO 610

Vlhkoměr TESTO 610

Přesný vlhkoměr a teploměr pro stanovení vnějšího prostředí. Měření vnějšího prostředí je zvlášť důležité pro měření úniku tepla z budov, protože jen tak lze stanovit (s dalšími informacemi) míru tepelných ztrát a stanovit jejich závažnost.

 

Hygrometr a barometr Testo 622

Hygrometr a barometr Testo 622

Hygrometr testo 622 včetně barometru je optimální pro sledování vnitřního klimatu: přístroj nepřetržitě měří teplotu, vlhkost vzduchu a tlak vzduchu v intervalu 10 sekund a naměřené hodnoty zobrazuje na dobře čitelném velkém displeji, včetně data a času

 

Vlhkoměr pro měření vlhkosti materiálů Testo 606-1

Vlhkoměr pro měření vlhkosti materiálů Testo 606-1

Vlhkoměr testo 606-1 pomocí vpichu dvěma elektrodami spolehlivě snímá vlhkost dřeva a stavebních materiálů a zobrazuje vlhkost materiálů v hmotnostních procentech vztažených na sušinu (hmotnost sušiny).

 

Anemometr PL-135 HAN

Anemometr PL-135

Termický anemometr pro měření intenzity proudění vzduchu netěsnostmi. Pomocí teleskopické měřicí hlavice umožňuje měřit netěsnosti ve vyvýšených nebo málo přístupných místech. Tento přístroj je vhodný pro blower door testy, dále pak pro důkazní podklady reklamačního řízení netěsností oken nebo v konstrukci budovy.

 

Minneapolis Blower Door 4.1

Minneapolis Blower Door

Zařízení Minneapolis Blower Door 4.1 firmy The Energy Conservatory je určeno pro měření vzduchotěsnosti budovy. Pomocí ventilátoru je vytvořen v budově podtlak a měřením lze zjistit, kolik vzduchu proudí netěstnostmi do interiéru. Postup měření je standardizovaný a řídí se normou ČSN EN 13829. Měření se nejčastěji používá pro lokalizaci netěsnosti u pasivních domů, roubenek nebo podkrovních bytů, kdy obvodová stěna se skládá z více konstrukčních prvků a tak je náchylnější na různé netěsnosti. U pasivních domů jsou testy nezbytnosti pro dosažení správné účinnosti řízení větrání interiéru. Dále je nutné odstranit netěsnosti z důvodu pronikání vlhkého vzduchu do konstrukce obvodového pláště, kde působením chladného vzduchu dochází ke kondenzaci vlhkosti.

 

Anemometr Kaindl Windmaster 2

Anemometr Kaindl Windmaster 2

Tento ruční měřič větru je vybaven miskovým anemometrem. Pracuje naprosto nezávisle na směru větru a podává vždy absolutně přesné výsledky měření. Ukazuje: aktuální, průměrnou a maximální rychlost větru a Beaufortovu stupnici síly větru.

Měřič vzdálenosti Bosch DLE 40

Anemometr TA7

Vysoce přesný laserový měřič vzdálenosti je určen pro rychle měření plochy obálky budovy a objemu vnitřního prostoru. Tyto údaje jsou nezbytné pro měření průvzdušnosti obálky budov.

 

Inspekční kamera InCAM-800

Inspekční kamera InCAM-800

Inspekční kamera slouží pro prohlížení a záznam obrazu z nedostupných prostor, proto je důležitá pro diagnostiku netěsností (např. odhalování chyb při zateplení budov, netěsností v obálce budov).