Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Kondenzování vlhkosti na okenním rámu

Rosení okenních skel v zimních měsících je známým a častým problémem nových oken (plastová, euro) a myslím si, že důvod je dobře známý (vysoká koncentrace vlhkosti vzduchu vzhledem k teplotě okenního skla). V tomto článku se chci zaměřit na poměrně vzácnější jev, a to kondenzování vlhkostí přímo na okenním rámu.

 

Zkondenzovaná vlhkost na okapničce

Obr.1 - zkondenzovaná vlhkost na okapničce

Zkondenzovaná vlhkost na okapničce

Obr.2 - kondenzovaná vlhkost na okapničce

Zkondenzovaná vlhkost na okapničce

Obr.3 - kondenzovaná vlhkost na okapničce

Zkondenzovaná vlhkost na těsnění

Obr.4 - zkondenzovaná vlhkost na těsnění

Zkondenzovaná vlhkost na těsnění

Obr.5 - zkondenzovaná vlhkost na těsnění

Zkondenzovaná vlhkost na těsnění

Obr.6 - zkondenzovaná vlhkost na těsnění

 

Vlhkost na rámu okna

U plastových oken je kondenzování vlhkosti na rámu nebo těsnění sice nepříjemné, ale na rozdíl od eurooken, není tak devastující. Problémem je zamrzání vysrážené vody na těsnění (nelze otevřít okna) nebo hromadění vody na spodním rámu okna (velká rozteč odtokových otvorů u rozměrných okenních křídel). V dlouhodobě nashromážděné vodě mohou růst plísně. Prevencí je občasné setření nashromážděné vody.

U eurooken vlivem kondenzace vlhkosti dochází k postupnému poškozování povrchu, které vede až k popraskání dřevěné konstrukce okna.

 

Příčinou kondenzace vlhkosti na rámu okna je ochlazování malými netěsnostmi trvale prostupujícího teplého a vlhkého vzduchu z interiéru ven. V zimních měsících, vlivem rozdílných teplot, dochází k tlakové diferenci mezi vnitřním a vnějším prostředím, která je zesílena i výškovou polohou okna v objektu. Vždy jsem se setkal, že nejvíce problémová okna byla v posledním podlaží objektu.

Vzhledem k tomu, že netěsnosti v rámu okna (křivý rám, nedostatečné těsnění) mohou být skutečně malé, jsou tyto závady dodavatelskou firmou často zlehčovány nebo rovnou ignorovány. Argumentují tím, že v bytě je vysoká vlhkost. Ale výše vlhkostí má jen vliv na množství vysrážené vody, ale není příčinou.

Ze zkušenosti vím, že firmy se problému začnou věnovat, až jsou jim předloženy důkazy. Vzhledem k tomu, že teplý vzduch prostupuje netěsnostmi ven , nelze využít termokameru jak v interiéru (nejsou patrné rozdíly teplot – viz. obr. 7 až 10), tak i v exteriéru (horní patra budovy).

 

 

Na termosnímcích (obr.7 až 10) nejsou vidět žádné netěstnosti mezi okenním křídlem a rámem (mírné prochlazení v rozích okenního rámu nemají na kondenzaci vlhkosti vliv).

Termovizní zkouška

Obr.7 - pravá spodní část okna

Termovizní zkouška

Obr.8 - pravá horní část okna

Termovizní zkouška

Obr.9 - levá spodní část okna

Termovizní zkouška

Obr.10 - levá horní část okna

Pro zjišťování obvodové těsnosti okna je vhodná inspekční kamera, která umožňuje nahlédnout i do míst, které jsou běžně těžce přístupné (chyba ve středovém těsnicím pásu). Přesto i takové důkazy občas nestačí.

Detekce inspekční kamerou

Obr.11 - netěsnost v horní části pravého křídla

Video 1 - ohledání rámu pomocí inspekční kamery

Použití blower door testu

Nejvhodnější metodou pro zjištění netěsností je využití generátoru kouře za vytvořeného přetlaku v místnosti. Kouř pak přesně prochází netěsnostmi v místech, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti. Tato metoda je sice časově a technicky nejnáročnější (dokumentace procházejícího kouře kamerou – horní podlaží budovy), ale také nejprůkaznější.