Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Detekce kritických míst s možnosti tvorby vlhkosti

Měření vlhosti termokamerou

Termokamera Testo 800-3 s vlhkostní sondou

Termokamera Testo 880-3 je vznikajicí při měření vlhkosti vzduchu. Ve spojení s rádiovým modulem a rádiovou sondou pro měření vlhkosti nabízí přehledné zobrazení rozložení kritických míst pro tvorbu povrchové vlhkosti, která pak může vést k tvorbě alergenních plísní (zdivo) nebo korozi (ocelové konstrukce).

Kondenzace vlhkosti

Atmosférický vzduch je směsi suchého vzduchu a určitého množství vody ve formě vodních par. Ke kondenzaci vodních par dochází za určité teploty (teplota rosného bodu) a tato teplota je závislá na koncentraci vlhkosti ve vzduchu, tzn. čím menší koncentrace vlhkosti, tím nižší hodnota teploty rosného bodu a naopak. Z toho vyplývá, že povrch o teplotě menší nebo rovné teplotě rosného bodu okolního vzduchu je vždy vlhký a vlhkost se bude na něm kondenzovat. U stavebních materiálů a konstrukcí lze považovat za kritické nebezpečí kondenzace vlhkosti při kritické povrchové teplotě, kterou má vzduch při relativní vlhkosti 80%.

Pro orientační určení teploty rosného bodu slouží různé psychometrické diagramy. Nejznámější je Mollierův i-x diagram vlhkého vzduchu. Pro názornost uvádím zjednodušený psychometrický diagram, ve kterém je možno rychle určit teplotu rosného bodu pro danou koncentraci vlhkosti a teplotu okolního vzduchu.

Psychometrický diagram.

Psychometrický diagram (kliknutím myší lze zvětšit)

Příklad : Pro pokojovou teplotu 21°C a relativní vlhkost 60% vychází hodnota rosného bodu okolo 12°C. U koncentrace vlhkosti 40% je hodnota rosného bodu pouze okolo 6°C.

Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že z ekonomického hlediska je pro zabránění kondenzace vlhkosti lepší, když se sníží koncentrace vlhkosti bez zvýšení okolní teploty. V nově revitalizovaných domech (zateplení obvodových stěn, výměna oken) se majitelé diví, jak je možné, že najednou se na oknech objevuje vlhkost a u starých oken k tomu nedocházelo. Vinou je utěsnění domu a zabránění snižování koncentrace vlhkosti přirozenou cestou (netěsnými okny, zdivem). Pokud se v místnosti suší prádlo nebo jsou akvária, pokojové rostliny, vždy dochází k odpařování vody a pak na chladném okenním sklu dochází ke kondenzaci vodní páry. Vhodné je pravidelné krátké intenzivní větrání místnosti nebo použití mikroventilace u oken v nočních hodinách.

Termokamera zobrazuje kritická místa červenou barvou, žlutá barva znamená jen varování a zelená barva vyjadřuje bezproblémová místa.

Vlhkost okolo dveří

Obr.1-vlhkost okolo dveří

Vlhkost v rohu místnosti

Obr.2-vlhkost v rohu místnosti

Vlhkost v rohu místnosti

Obr.3-vlhkost v rohu místnosti

Vlhkost v dolní části stěny

Obr.4-vlhkost v dolní části stěny