Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Termovizní měření odhalí chyby při zateplení panelového domu

V tomto článku chci upozornit na velice časté problémy, se kterými se setkávám při termovizní kontrole zateplení panelových domů (obecně platí pro jakoukoliv budovu). Možná to znáte z vlastní zkušenosti : rozhodnete se k zateplení budovy s výměnou oken a vyberete dodavatelskou firmu, která naslibuje možné i nemožné. Po provedené revitalizaci domu (jak se s oblibou říká) najednou zjišťujete, že výsledek neodpovídá vašim představám a vynaloženým finančním prostředkům. Stěny jsou pořád podchlazené, okny profukuje ještě více, než u starých oken a někdy se začnou objevovat plísně.

 

Nejčastější chyby při zateplení panelového domu

 

Chyby (nebo i opomenutí) při zateplování se dají v podstatě shrnout do 3 základních skupin :

  • Dilatační spára
  • Balkony
  • Okna

Dilatační spára

Nezateplením dilatační spáry dochází nejen k významným únikum tepla, ale ve spodních bytech na stěnách dilatační spáry se často objevuje vlhkost a plíseň vlivem podchlazení stěny.

Nezateplená dilatační spára

Obr.1-nezateplená dilatační spára

Nezateplená dilatační spára

Obr.2-nezateplená dilatační spára

Podchlazená stěna

Obr.3-podchlazená stěna

Podchlazená stěna

Obr.4-podchlazená stěna

Balkony

Nezateplením podhledu balkonu a jeho bočních stěn, případně nezateplením soklu pod balkonovými dveřmi pak vzniklým tepelným mostem dochází k podchlazení stěny pod balkonem a soklu pod dveřmi.

Důsledek nezatepleného balkonu

Obr.5-strop pod balkonem

Důsledek nezatepleného balkonu

Obr.6-strop pod balkonem

Důsledek nezatepleného balkonu

Obr.7-sokl pod balkonovými dveřmi

Důsledek nezatepleného balkonu

Obr.8-sokl pod balkonovými dveřmi

Okna

Pokud není řádně provedeno zateplení a utěsnění pod venkovním parapetem, pak štěrbinami mezi okenním rámem a stěnou dochází k profukům a ochlazování stěny pod oknem.

Špatně utěsněné okno

Obr.9-stěna pod oknem

Špatně utěsněné okno

Obr.10-stěna pod oknem

Špatně utěsněné okno

Obr.11-stěna pod oknem

Špatně utěsněné okno

Obr.12-stěna pod oknem u dveří na balkon