Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Termovizní měření podlahového topení a radiátorů

V tomto článku chci ukázat výhody termovizního měření v diagnostice podlahového vytápění a dále se podělit o několik postřehů, jak snížit prostup tepla obvodovou stěnou v místech radiátoru.

Podlahové topení

Možná jste se dostali do situace, kdy po koupi rodinného domku, ve které je zabudováno podlahové topení, zjistíte, že část podlahy je studená.  Nastává otázka, zda se jedná o závadu otopného systému nebo zda trubky zde nejsou vůbec položeny. Termovizním měřením lze snadno vidět položené trubky podlahového topení a diagnostikovat, zda jsou položeny v řádných rozestupech (obr. 2) nebo jestli vůbec jsou přivedeny do požadovaných míst (obr. 1).

 

Vhodná doba pro takovou diagnostiku je, kdy otopný systém teprve najíždí na požadovanou teplotu. Takovým způsobem si lze udělat obrázek o fungování podlahového topení (dynamika systému). Pokud je dosažena konečná teplota a otopný systém se pozvolna ochlazuje, tak v této době je podlaha vyhřátá a trubky se pak ztrácejí v teplotním poli (obr. 3) a v termosnímku nejsou tak pěkně vykreslené.

 

Dalším případem pro termovizní měření je detekce poškozeného místa podlahového topení (obr. 4). Pro přesnou diagnostiku je nutné, aby únik vody z otopného systému byl v řádech litrů ze hodinu. V opačném případě je únik vody zakryt tepelným polem, které vydává zahřívající se podlaha. Dalším limitujícím faktorem je, pokud prasklina je na zpáteční větvi a poblíž se nachází vstupní větev. V tomto případě opět dochází k překrytí tepelného pole.

Z výše uvedených důvodů v některých případech nelze 100% diagnostikovat místo poškození, ale vždy za pokus to stojí.

Při detekci poškozeného místa se opět musí vycházet z vychladnutého podlahového topení a je nutné sledovat postupné nahřívání trubek a hledat poškozené místo.

 

Podlahové topení

Obr.1-podlahové topení není v levé části místnosti

Podlahové topení

Obr.2-dobré pokrytí místnosti podlahovým topením

Podlahové topení

Obr.3-vyhřátá podlaha chodby (špatná viditelnost trubek)

Podlahové topení

Obr.4-poškozené místo v podlahovém topení

Radiátory

Obvodové stěny za radiátory bývají často ve starších nezateplených objektech kritickým místem z hlediska úniků tepla. Je to dáno tím, že radiátor svou vysokou teplotou prohřívá stěnu tak, že teplo pak prochází zdivem a vyzařuje se okolního prostoru. Z pohledu termokamery jsou tato místa snadno identifikovatelná (obr. 5). Prostup tepla je mnohem intenzivnější v případech, kdy radiátor je umístěn pod parapetní desku a stěna je pak mnohem tenčí než ostatní část obvodového zdiva.

Umístění radiátoru má taky velký vliv na samotnou cirkulaci teplého vzduchu v místnosti. V případě umístění radiátoru před parapetní deskou (obr. 6) nebo přímo na stěnu (obr. 7) dochází k nepřerušenému stoupání teplého vzduchu vzhůru . U radiátoru pod parapetní deskou dochází k zadržování a akumulaci tepla pod samotnou deskou (obr. 8).

 

Radiátory

Obr.5-prostup tepla v místech radiátorů

Radiátory

Obr.6-stoupání teplého vzduchu z radiátoru před parapetní deskou

Radiátory

Obr.7-stoupání teplého vzduchu z radiátoru umístěného na stěně

Radiátory

Obr.8-akumulace tepla pod parapetní deskou

Pokud neuvažujete o zateplení objektu, můžete pro eliminaci tepelných ztrát použít tepelnou izolační fólii, kterou umístíte za radiátory. Tato fólie má docela solidní účinnost v případě, že radiátory nemáte umístěny pod parapetní deskou. Teplo se od fólie odráží a stoupá vzhůru.

V případě, že radiátory jsou umístěny pod parapetní deskou, je účinnost  fólie minimální, protože teplo se drží pod touto deskou. Pokud máte ještě staré článkové radiátory, je možno pro tento případ (a nejen pro něj) využít nabídku firmy KORADO, která vyrábí deskové radiátory pro snadnou výměnu (zachovává rozteč vstupu a výstupu 500mm). Deskové radiátory jsou tenčí a ušetřené místo můžete vyzdít YTONGem, který má výborné tepelně-izolační vlastnosti. Vhodné je vyzdít nejen stěnu za radiátory, ale i boky výklenku. Vše záleží na konkrétní situaci. V nejhorším případě můžete trochu přihnout potrubí nebo upravit délku závěsných konzol. Ideální je dozdít stěnu na stejnou tloušťku obvodové stěny.

 

Níže uvedené obrázky ukazují 2 byty, ve kterých jsou umístěny radiátory. První byt (obrázky 9,11,13) nemá upravenou stěnu za radiátory. Druhý byt (obrázky 10,12,14) má vyměněné radiátory (KORADO) a vyzděnou stěnou YTONGem o tloušťce pouze 50mm (i tak je patrný rozdíl a radiátory jsou pořád umístěny pod parapetem - viz. histogram).

 

Radiátory

Obr.9-prostup tepla v místech radiátorů

Radiátory

Obr.10-prostup tepla v místech radiátorů (rekonstrukce)

Radiátory

Obr.11-linie teplotního profilu vedená vodorovně uprostřed stěny

Radiátory

Obr.12-linie teplotního profilu vedená vodorovně uprostřed stěny (rekonstrukce)

Radiátory

Obr.13-histogram rozložení teplot na stěně pod okny

Radiátory

Obr.14-histogram rozložení teplot na stěně pod okny (rekonstrukce)