Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Termovizní měření oken

Článek popisuje nejčastější problémová místa z hlediska prostupu chladu do objektu, která se vyskytují v rámu okna nebo špatně provedeným zateplením a utěsněním okna v okenním otvoru. Z hlediska výskytu problémových míst (viz. obr. 1) je můžeme rozdělit do dvou skupin :

Okno s problémovými místy

Obr. 1 - okno s označenými problémovými místy

  • Netěsnost oken (červeně označená místa) - netěsnosti mezi okenními křídly a okenním rámem
  • Zabudování okna (modře označená místa) - místa v dolních rozích okna a netěsnost mezi okenním rámem a vnitřním parapetem

Netěsnost oken

Netěsností oken se rozumí místo mezi okenním křídlem a okenním rámem kudy dochází k profuku venkovního vzduchu do objektu. Nejčastější výskyt netěsností je označen červeně na obrázku č.1, který je způsoben nedolehnutím těsnění na okenní rám. Většinu těchto míst je možno odstranit seřízením oken nebo výměnou těsnění. Místa u pantů se hůře opravují, protože i když se jedná o celoobvodové kování, většinou končí těsně pod panty. Spodní část rámu okna je v pohledu termokamery chladnější, ale to je dáno konstrukci plastového okna (obsahuje kovovou výztuž a jsou vyfrézovány větrací otvory). Mírná netěsnost okenních rámu nevadí, protože dochází k výměně vzduchu a tím i snížení vlhkosti v objektu. Problémem jsou větší netěsnosti, kdy dochází k výrazným profukům studeného vzduchu. Tyto netěsnosti jsou pak předmětem reklamace u výrobce oken. Úkolem termovizního měření je přesně stanovit místa a intenzitu profuků a diagnostikovat, zda netěsnost je v okně nebo mezi oknem a parapetem v dolní části okna (pak je to problematika zabudování okna).

Netěsnost křídla okna

Obr.2-netěsnost křídla okna

Netěsnost křídla okna

Obr.3-netěsnost křídla okna

Netěsnost křídla okna

Obr.4-netěsnost křídla okna

Netěsnost křídla okna

Obr.5-netěsnost křídla okna

 

Zabudování oken

Špatně zabudované a zateplené okno má za následek prostup chladu většinou v rozích okenních rámu, ale hlavně vzniká velké nebezpečí profuku studeného vzduchu, nejen mezi okenním rámem a parapetem, ale i prochlazování obvodové stěny pod oknem. Existuje mnoho firem, které neprovedou důsledné utěsnění a zateplení rámu okna a je nutné tohle po nich důsledně vyžadovat. Některé firmy pouze provedou zatmelení mezery mezi okenním rámem a vnitřním parapetem. Tohle je taky špatně, protože dochází nejen k prochlazování obvodové stěny, ale časem dojde k porušení tmelu a následně k profuku studeného vzduchu.

Okno s problémovými místy

Obr. 6 - zateplení pod venkovním parapetem

Na obrázku č. 6 je zjednodušeně znázorněno, jak by mělo být provedeno zateplení pod venkovním parapetem. Na vyrovnávající potěr a okenní rám je nutné nalepit pásku, která bude bránit pronikání vzduchu. Pak na potěr a pásku se nalepí izolační deska a perlinka. Na takto provedené zateplení je možno zabudovat venkovní parapet.

Uvedené termovizní snímky ukazují na problémové místo v dolním rohu okenního rámu, na profuk mezi okenním rámem a vnitřní parapetní deskou a nakonec ochlazování stěn pod zateplením obvodové stěny v důsledku neprovedeného zateplení pod venkovním parapetem. Většinou se izolační desky lepí na tzv. terčíky (jen bodové lepení) a tak studený vzduch může proudit pod izolaci a prasklinami a jinými mezerami v obvodovém zdivu vydatně ochlazuje i vnitřní prostory zatepleného objektu.

 

Netěsnost mezi oknem a parapetem

Obr.7-netěsnost mezi oknem a parapetem

Netěsnost mezi oknem a parapetem

Obr.8-netěsnost mezi oknem a parapetem

Netěsnost mezi oknem a parapetem

Obr.9-netěsnost mezi oknem a parapetem

Netěsnost mezi oknem a parapetem

Obr.10-netěsnost mezi oknem a parapetem

 

Správně provedena izolace pod venkovním parapetem

Obr.11-Správně provedena izolace pod venkovním parapetem

Správně provedena izolace pod venkovním parapetem

Obr.12-Správně provedena izolace pod venkovním parapetem