Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Netěsnosti v konstrukci domu

V tomto článku chci poukázat na výhody, které přináší termovizní měření objektů (roubenky, dřevostavby), pro odhalení netěsnosti, kterými dochází k profukům studeného vzduchu do interiéru. Tento problém mají roubenky, které svou konstrukcí nabízejí bezpočet problémových míst. Pomocí termokamery lze tato místa odhalit a dotěsnit.

Roubenky jsou náchylné na netěsnosti

Roubenky představují příjemnou alternativu zděných staveb, zvláště v podhorských a horských oblastech. Svým konstrukčním materiálem, který je prověřený staletími, působí v okolním prostředí přirozeně a v interiéru vyvolává pocit příjemné pohody. I když se při stavbě roubenky postupuje s velkou pečlivostí a spoje se utěsňují (ovčí vlna, komprimační páska), může se stát, že ne všechna místa jsou řádně utěsněna. Nějaký čas dřevo ještě pracuje (sesychá) a tak může docházet k novým netěsnostem. V letních měsících si člověk nevšimne, že těmito místy dochází k profukům, ale s příchodem zimy je najednou znát pocit chladu. Většinou se v roubenkách  používá k vytápění krb nebo kachlová kamna, která svým hořením ještě umocňují tah studeného vzduchu štěrbinami do interiéru.

Pro názornost uvádím několik termosnímků z jedné roubenky, které ukazují, kde a jak vypadá profuk studeného vzduchu do interiéru. Přízemí je roubené a patro je sendvičové. V přízemí se vyskytla místa na podlaze u obvodové stěny, která byla promrzlá (-4 °C) a několik netěsností ve spojích mezi trámy. Kritické místo je pak mezi přízemím a patrem v přechodu mezi roubením a sendvičem (obr. 8 - 10).  Během měření byla venkovní teplota -12,8 °C.

 

Prochlazení podlahy v přízemí

Obr.1-prochlazení podlahy v přízemí

Prochlazení podlahy v přízemí

Obr.2- prochlazení podlahy v přízemí

Netěsnosti ve spojích okolo trámů

Obr.3- netěsnosti ve spojích okolo trámů

Netěsnosti ve spojích okolo trámů

Obr.4- netěsnosti ve spojích okolo trámů

 

Netěsnost mezi trámy

Obr.5- netěsnost mezi trámy

Netěsnosti okolo vstupních dveří

Obr.6- netěsnosti okolo vstupních dveří

Netěsnost mezi trámy na schodišti

Obr.7- netěsnost mezi trámy na schodišti

Netěsnost ve spoji podesty na schodišti

Obr.8- netěsnost ve spoji podesty na schodišti

 

Netěsnost mezi trámy

Obr.9- prochlazení stěny na podestě v patře

Netěsnost mezi trámy

Obr.10- prochlazení stěny na WC

Netěsnost mezi trámy

Obr.11- prochlazení stěny a netěsnost v rohu

Netěsnost mezi trámy

Obr.12- netěsnosti okolo trámu

 

Podkroví domu

Střešní konstrukce v obytném podkroví jsou dalším kritickým místem s výskytem netěsností, kdy v důsledku nedostatečné pečlivosti při zateplování stropu dochází k profukům studeného vzduchu hlavně v okolí pozednice a taky v štítové stěně. Z tohoto důvodu je vhodné provést termovizní měření ještě před nabitím palubek na strop, protože pak lze mnohem jednodušeji postižené místo opravit a dotěsnit.

Níže uvedené snímky jsou z novostavby domu, kdy strop byl již pobit palubkami, ale ještě nebyla dána ukončovací lišta. V tomto případě se musí částečně palubky odstranit a netěsností opravit, protože samotná ukončovací lišta profuk  a prochlazení celého okolí neodstraní. Snímky ukazují množství netěsnosti nad pozednici a taky v samotné štítové stěně. Na obrázku č. 1 je pak vidět prochlazení obvodové stěny (zateplené 15cm polystyrénem) chybně provedeným zateplením nad dveřmi na terasu v přízemí.

 

Netěsností v podkroví

Obr.1- netěsnosti nad pozednici a v rohu štítové stěny

Netěsností v podkroví

Obr.2- netěsnosti nad pozednici

Netěsností v podkroví

Obr.3- netěsnosti nad pozednici

Netěsností v podkroví

Obr.4- netěsnosti nad pozednici

 

Netěsností v podkroví

Obr.5- netěsnosti nad pozednici

Netěsností v podkroví

Obr.6- netěsnosti nad pozednici

Netěsností v podkroví

Obr.7- netěsnosti nad pozednici a ve štítové stěně

Netěsností v podkroví

Obr.8- netěsnosti nad pozednici a ve štítové stěně