Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Kondenzování vlhkosti na okenním skle

Kondenzace vlhkosti

Zkondenzovaná vlhkost na skle

S přicházejícím chladným počasím určitě znáte nepříjemnou zkušenost, kdy ráno dochází u nových oken na skle ke kondenzaci vlhkosti. Množství vlhkosti časem narůstá a nepřestává mizet z okenního skla i přes den. Postupně se množství vysrážené vlhkosti stupňuje a voda začíná stékat na parapetní desku. Tohle vyřešíte tím, že dáte ručník na parapet, aby se voda vsákla a nekapala přes okraj parapetu na zem. Za určitý čas začínáte zjišťovat, že okolo ostění se náhle objevují plísně a taky i na některých místech v bytě (rohy pokojů, horní části obvodových stěn, u dveří na balkón (resp. lodžie)). A začnete podezřívat, jaká nekvalitní okna vám dodali. Vždyť u starých oken se tohle nestávalo a maximálně byla námraza na vnitřní straně venkovních skel (kastlová okna). Mohu vás ujistit, že v drtivé většině případu není tento stav způsobený nekvalitními okny, ale kombinaci kvalitních (těsnicích) oken a kvalitou vzduchu v bytě.

 

Proč dochází ke kondenzaci vlhkosti ?

V úvodu je nutné vysvětlit, co vyjadřuje relativní vlhkost vzduchu, kterou naměříte na svém vlhkoměru. Pro zjednodušení vysvětlení budu brát v úvahu, že barometrický tlak je konstantní (nemění se).

 

Relativní vlhkost vzduchu ( r ) je poměr mezi skutečným a maximálním obsahem vodní páry ve vzduchu při dané teplotě, tzn. je to procentuální vyjádření skutečného množství vodní páry z množství, které je vzduch schopen při dané teplotě pojmout.

 

Relativní vlhkost

A – maximální obsah vodní páry

a – skutečný obsah vodní páry (naměřený)

 

Relativní vlhkost vzduchu je pak :

Vzorec relativní vlhkosti

 

Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry než chladnější. Z obrázku vyplývá, že při stejné hodnotě relativní vlhkosti bude chladnější vzduch (t2) obsahovat méně vodní páry. Při stejném množství vodní páry bude v chladnějším vzduchu (t2) ukazovat vlhkoměr vyšší hodnotu relativní vlhkosti než v teplejším (t1).

Rozdílný obsah podní páry

Důležitou hodnotou pro určení míst s možnosti kondenzace vlhkosti je stanovení rosného bodu.

 

Rosný bod ( tr ) je teplota, kdy vzduch je ze 100% nasycen vodními parami. Je to stav, kdy relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100%.

 

Nyní se můžeme podívat, co se děje se vzduchem a vlhkosti během noci, kdy dochází k poklesu teploty nejen v interiéru, ale i venku. Pokles teploty má za následek i částečné ochlazení okenního skla.

Koncentrace vodní páry

V průběhu poklesu teploty dochází k postupnému zvyšování koncentrace vodní páry ve vzduchu. V případě, že vzduch bude obohacován vodní párou z nějakého zdroje (sušení prádla, ...), bude koncentrace vodní páry rychleji narůstat. Koncentrace vlhkosti bude postupně narůstat s poklesem teploty (t4), až dosáhne 100% a zbylá vodní pára se začne srážet (červeně označený obdélník).

Během dne dojde ke zvýšení teploty v interiéru i venku (sklo okna se oteplí), teplý vzduch opět pojme více vodní páry a z okenního skla se pomalu odpaří voda a okno bude opět suché. Během těchto cyklů je vnitřní vzduch obohacován vodní parou z běžného provozu domácnosti a situace se pomalu zhoršuje do stavu, že i během dne bude na okně vysrážená voda.

Teplota okenního skla

 

Rozložení teplot na povrchu okna je určujícím faktorem, kde se vlhký vzduch vysráží. Kritická místa jsou ve spodní části okenního skla. Ve spodních rozích je nejnižší teplota, protože sklo je o ochlazováno ze 2 stran. Ochlazení spodní části okna je dáno ventilačními otvory v rámu okna a také i na spodní straně okenního křídla. U dvojskla je teplota ve spodní části při venkovní teplotě kolem 0°C zhruba 12°C až 13°C. U trojskla je teplota posunuta o 2°C až 3°C výše. Jsou to jen orientační teploty, protože vše závisí na vnitřní teplotě vzduchu a způsobu proudění teplého vzduchu okolo vnitřního parapetu. Svou roli hraje i kvalita zabudování okna (průnik vzduchu pod venkovní parapet). Při poklesu venkovní teploty výrazně pod bod mrazu dochází k prochlazování spodní části okenního skla, a tím se zvyšuje pravděpodobnost kondenzace vlhkosti.

 

Rozložení teplot na okně

Na obrázku je zobrazeno rozložení teplot v řezu střední části okna. Je patrný postupný pokles teploty směrem ke spodní části skleněné tabule. Spodní rám okna je znatelně chladnější než rám okenního křídla. V tomto případě se může vlhkost kondenzovat nejen na skle, ale při vyšší vlhkosti i na spodním rámu okna.

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedené hodnoty rosného bodu v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v interiéru. Hodnoty rosného bodu se pohybují okolo možných teplot naměřených na okně. Teploty jsou to limitní, tzn. při nižších teplotách na okně bude docházet ke kondenzaci vlhkosti.

 

  Vlhkost [%]50 50 50 60 60 60 
  Teplota [°C]20 22 24 20 22 24 
  Rosný bod [°C]9,3 11,1 12,9 12 13,9 15,8 

Na trhu existuje celá řada různých druhů oken. Od levnějších, která splňují základní standardy, až po okna určená pro pasivní domy. Rozdíl je nejen v konstrukci, ale i v ceně. Při koupi základních oken nelze očekávat, že budou splňovat ty nejnáročnější parametry. U základních oken je vysoká pravděpodobnost, že při venkovní teplotě kolem 0°C, teploty vnitřního vzduchu 21°C a vlhkosti nad 50% bude docházet k postupné kondenzaci vlhkosti.

I u oken s trojsklem je nutné dodržovat nějaký systém větrání. Neorosené okno svádí k přesvědčení, že je vše v pořádku, ale vlhkost může dosáhnout takové hodnoty, až bude docházet ke kondenzaci vlhkosti na jiných místech (tepelných mostech) než na okenním skle.

Jak se zbavit vlhkosti

Účinnou a jednoduchou metodou pro snížení vzdušné vlhkosti, na kterou se v poslední době často zapomíná, je obyčejné větrání bytu. Na internetu je spousta článků (hlavně u výrobců oken) o tom, že při pořízení nových oken je nezbytné větrání. Je zajímavé, že mnoho lidi to nedodržuje. Buď z pohodlnosti nebo z obavy z tepelných ztrát při větrání. Pokud už někdo větrá, tak často neefektivně a s malým účinkem.

 

Při větrání je nutné dodržovat tento postup (nejlépe ráno) :

 

 • Setřít pomocí papírové utěrky nebo kapesníku veškerou zkondenzovanou vlhkost na okenním skle a rámu okna. Odebráním zkondenzované vody z okna a jejím odstraněním se proces snížení vlhkosti vzduchu výrazně urychlí.
 •  

 • Vlhkou utěrku (kapesník) zlikvidovat tak, aby z něj nedocházelo k odpařování vody (spláchnout, spálit, ...). Bohužel jsem viděl případy, kdy vlhkost z okna utřeli do klasické utěrky a tu pak nechali usušit na radiátoru.
 •  

 • Otevřít okno co nejvíce. Otevřené okno se ihned zamlží a vyvětráno je, až se opět odmlží. Po otevření okna je vhodné místnost opustit, zavřít dveře a věnovat se jiné činnosti a občas zkontrolovat, zda je okno již odmlžené.
 •  

 • V počáteční fázi, kdy chceme výrazně snížit vlhkost v bytě (domě), tak musíme odvětrávat postupně všechny pokoje. Odvětrané pokoje nechte zavřené. Pro urychlení výměny vzduchu můžete udělat průvan. Nemusíte se bát výrazných tepelných ztrát. Během větrání sice poklesne teplota v místnosti, ale pak se vzduch rychle opět ohřeje, protože stěny nestačí prochladnout.
 •  

 • Intenzivní větrání musíte opakovat alespoň 3 dny po sobě. Záleží na intenzitě vlhkosti v bytě, kdy během snižování vlhkosti dochází taky k odpařování vlhkosti ze stěn. Až bude vlhkost přijatelná (okna se nebudou rosit), tak lze přejit do fáze udržovací.
 •  

 • Udržovací fáze spočívá v každodenním vyvětráním ložnice a pokojů, kde se spí. Během noci se dechem a pocením dostane mnoho vlhkosti do vzduchu a ten je třeba každé ráno odvětrat a zkondenzovanou vlhkost setřít. Před větráním zbytečně nenechávejte dveře otevřené v těchto pokojích. Můžete je nechat otevřené až po vyvětrání. To pak dojde promíchání suchého (odvětraného) vzduchu s ostatním vzduchem v bytě. Tak budete udržovat přijatelnou hladinu vlhkosti v bytě.
 •  

 • Nejvyšší účinnosti snížení vlhkosti dosáhnete v mrazivých dnech, kdy je venkovní vzduch velice suchý (viz výše uvedený teoretický výklad). Odměnou pak bude nejen mnohem zdravější prostředí v bytě, ale taky budete eliminovat možný výskyt plísně na tepelných mostech obvodové konstrukce bytu (domu).
 •  

 

Na fotografiích je vidět zamlžené okno po otevření na počátku větrání a odmlžené okno, které signaluzuje, že místnost je již vyvětraná.

 

Zamlžené okno Odmlžené okno