Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Články - termovizní měření, blower door test, ...

Termokamera Testo 800-3 s vlhkostní sondou

Detekce kritických míst s možnosti kondenzace vlhkosti

Trocha teorie o kondenzaci vlhkosti, způsobu měření, psychometrický diagram pro stanovení rosného bodu a další postřehy.

Podchlazená stěna špatně zatepleného soklu

Častá chyba při zateplení soklu domu

Popis časté chyby při zateplení soklu s ilustračními obrázky a termovizními snímky.

Nezateplená dilatační spára

Chyby při zateplení panelového domu z pohledu termokamery

Článek popisuje množství různých chyb a nedostatků, které mohou vzniknout špatně provedeným zateplením nebo opomenutím. Výsledkem jsou pak vyhozené peníze a hluboké zklamání obyvatel domu.

Netěsnost okna a parapetu

Termovizní měření oken

Článek popisuje nejčastější problematiku oken z hlediska úniků tepla - netěsnosti a různé nedostatky v zateplení fasády kolem oken.

Prasklé podlahové topení

Termovizní měření podlahového topení a radiátorů

Diagnostika podlahového topení, radiátory v pohledu termokamery včetně několika postřehů, jak snížit úniky tepla bez provedení zateplení domu.

Netěsnosti v konstrukci domu

Netěsnosti v konstrukci domu

Termovizní měření odhalí netěsnosti v dřevěných konstrukcích domů - roubenky, podkroví.

Působení větru na ochlazování interiéru domu

Vliv větru na ochlazování interiéru domu

Článek popisuje ochlazování interiéru zateplených zděných domů za větrného počasí vlivem netěsností v obvodovém plášti.

Rosení okenního rámu

Kondenzování vlhkosti na okenním rámu

Článek popisuje problematiku kondenzace vlhkostí na okenním rámu a dokumentování pro dodavatelské firmy.

Kondenzace vlhkosti na okně

Kondenzace vlhkosti na okenním skle

S výměnou starých oken za nová dochází v chladném období na oknenním skle ke kondezaci vlhkosti. Článek popisuje příčinu a způsob řešení.