Ing. Vladislav Kuchař - Termovizní služby

Ceník platný pro rok 2023

Termovize a měření vzduchotěsnosti

 

Cena služby zahrnuje termovizní měření objektu, detekce problémových míst v interiéru, lokalizace míst s možností tvorby plísně, podrobná analýza termosnímků, vypracování odborného posudku a podpora v případném reklamačním řízení, pokud měření slouží jako kontrola kvality provedené práce.

Posudek obsahuje termosnímky, snímky měřeného objektu, grafické průběhy teplot, histogramy rozložení teplot, podrobné zhodnocení jednotlivých snímků, závěrečné zhodnocení a doporučení, jak odstranit závady. V případě zateplení obsahuje závěrečná zpráva taky upozornění na nedostatky, kterým je nutno se vyvarovat, aby zateplení nepřineslo další problémy.

Při výběru firmy pro temovizní měření se nelze řídit pouze cenou. Termovizní měření není pouze o "dělání snímků" úniků tepla, ale hlavně o zjištění celkového tepelně-technického stavu budovy detailním měřením (i v interiéru), rozborem termosnímků a navržení takových postupů a opatření, které vedou k odstranění případných nedostatků s přihlédnutím na finanční náročnost, návratnost a zajištění pocitové tepelné pohody člověka.

Ceník je rozčleněn tématicky dle řešených problémů s podrobným popisem o způsobu měření.

 

V případě většího rozsahu měření a vyhodnocení bude cena stanovena na základě počtu provedených termovizních snímků, případně doby a náročnosti prováděných prací. V těchto případech, stejně jako v případě vytýčení a zakreslení problémových míst přímo na objekt, bude cena určena smluvně.

 

Měření se provádí i o víkendu bez vlivu na cenu měření.

 

Ceník termovizního měření

Ceník vzduchotěsnosti (BLOWER DOOR TEST)

Ceníkové položky pro všechny typy měření
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Doprava (do 10 km zdarma) 8,-/km 
 Vypálení protokolu a fotodokumentace na CD 100,- 
 Zaslání vyhotoveného protokolu na dobírku 150,- 
Prohlídka domu termokamerou
 Typ měření  Kontrola interiéru domu pomocí termokamery a vlhkostní sondy.
 Určení  Vhodné pro kontrolu provedené práce u novostaveb postavené svépomoci.
 Postup  Termokamerou se prochází celý dům a v případě potřeby jsou provedené termosnímky pro lokalizaci závady. Snímky jsou zaslány elektronicky bez dalšího rozboru.
 Počasi  Venkovní teplota pod 5°C a teplota v interiéru musí odpovídát standardním podmíkám, za kterých je dům užíván. Během měření může foukat vítr, sněžit nebo pršet.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
Termografické měření 1500,- 
Platba  Hotově.
Garanční prohlídka domu termokamerou
 Typ měření  Kontrola interiéru domu pomocí termokamery a vlhkostní sondy.
 Určení  Garanční kontrola provedené práce staveb postavené stavební firmou.
 Postup  Termokamerou se prochází celý dům a v případě závady je provedena celková dokumentace místa podle typu závady (termosnímky, fotosnímky, měření anemometrem-proudění vzduchu). Výsledný protokol slouží jako podklad pro reklamační řízení.
 Počasi  Venkovní teplota pod 5°C a teplota v interiéru musí odpovídát standardním podmíkám, za kterých je dům užíván. Během měření může foukat vítr, sněžit nebo pršet.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
Termografické měření 1800,- 
Protokol Termografického měření (pokud byly zjištěné závady) 2000,- 
Každý termosnímek včetně rozboru uvedený v protokolu 150,- 
Platba  Dobírkou nebo fakturou po předání protokolu.
Měření pro účely reklamačního řízení
 Typ měření  Kontrola defektních míst pomocí termokamery, vlhkostní sondy a dalších přístrojů.
 Určení  Měření je určeno k identifikací závad, které jsou předmětem reklamace.
 Postup  Měření termokamerou s vlhkostní sondou a dalšími přístroji (dotýkovým teploměrem, anemometrem, vlhkoměrem) pro přesnou diagnostiku. Provádí se fotodokumentace displeje s naměřenýma hodnotama. Vypracování protokolu včetně fotodokumentace.
 Počasi  Venkovní teplota pod 5°C a teplota v interiéru musí odpovídát standardním podmíkám, za kterých je dům užíván. Během měření může foukat vítr, sněžit nebo pršet.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
Termografické měření 1800,- 
 Vyhotovení protokolu pro reklamaci 2000,- 
 Každý termosnímek včetně rozboru ve zprávě 150,- 
Platba  Dobírkou nebo fakturou po předání protokolu.
Měření úniku tepla z rodinného domu
 Typ měření  Diagnostika prostupu tepla obálkou domu pomocí termokamery
 Určení  Tento typ měření je vhodný pro určení vhodného způsobu zateplení nebo zda vůbec zateplovat a jen pořešit problemová místa.
 Postup  Měření se provádí jak z venkovní strany domu, tak i vnitřního prostoru domu pomocí termokamery a vlhkostní sondy za účelem celkového posouzení domu. Zjišťuje se nejen rozsah úniků tepla, ale i možné důsledky zateplení v kritických místech.
 Počasi  Venkovní teplota pod 5°C a teplota v interiéru musí odpovídát standardním podmíkám, za kterých je dům užíván. Během měření nesmí foukat vítr, sněžit, pršet a alespoň 12 hodin před a během měření nesmí na měřený objekt svítit slunce.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Základní rozsah měření - 10 snímků v protokolu 4000,- 
 Každý termosnímek včetně rozboru nad standardní rozsah 120,- 
 Doplněk : tepelně-technické posouzení obálky budovy 1800,- 
Platba  Dobírkou po předání protokolu.
Měření úniku tepla z panelového (bytového) domu
 Typ měření  Diagnostika prostupu tepla obálkou domu pomocí termokamery
 Určení  Tento typ měření je vhodný pro určení vhodného způsobu zateplení nebo zda vůbec zateplovat a jen pořešit problemová místa.
 Postup  Měření se provádí jak z venkovní strany domu, tak i vnitřního prostoru domu pomocí termokamery a vlhkostní sondy za účelem celkového posouzení domu. Zjišťuje se nejen rozsah úniků tepla, ale i možné důsledky zateplení v kritických místech. Měření v interiéru se provádí ve vytipovaných referenčních bytech.
 Počasi  Venkovní teplota pod 5°C a teplota v interiéru musí odpovídát standardním podmíkám, za kterých je dům užíván. Během měření nesmí foukat vítr, sněžit, pršet a alespoň 12 hodin před a během měření nesmí na měřený objekt svítit slunce.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Základní rozsah měření - 20 snímků v protokolu 7000,- 
 Každý termosnímek včetně rozboru nad standardní rozsah 120,- 
 Doplněk : tepelně-technické posouzení obálky budovy dohodou 
Platba  Fakturou po předání protokolu
Kontrola těsnosti oken rodinného domu
 Typ měření  Kontrola osazení a těsnosti oken
 Určení  Garanční kontrola provedené práce.
 Postup  Kontrola oken se provádí termokamerou a v případě potřeby jsou zhotovené termosnímky, fotosnímky a měření proudění vzduchu anemometrem defektních míst. Použití ventilátoru a generátoru kouře je někdy nutné při důkazním řízení. Výsledný protokol slouží jako podklad pro reklamační řízení. Před měřením (minimálně 2 hodiny) je nezbytné odstranit z okenních parapetů všechny předměty a odstranit připadné deky nebo ručníky, které slouží k utěsnění okenních netěsností. Okna musejí být úplně zavřená (ne mikroventilace).
 Počasi  Venkovní teplota pod 10°C a teplota v interiéru musí odpovídát standardním podmíkám, za kterých je dům užíván. Během měření může foukat vítr, sněžit nebo pršet.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Kontrola oken termokamerou 1700,- 
 Protokol Termografického měření (pokud byly zjištěné závady) 1000,- 
 Každý termosnímek včetně rozboru uvedený v protokolu 120,- 
 Použití ventilátoru a generátoru kouře ve speciálních případech 2500,- 
Platba  Dobírkou po předání protokolu.
Kontrola těsnosti oken panelového (bytového) domu
 Typ měření  Kontrola osazení a těsnosti oken
 Určení  Garanční kontrola provedené práce.
 Postup  Kontrola oken se provádí termokamerou a v případě potřeby jsou zhotovené termosnímky, fotosnímky a měření proudění vzduchu anemometrem defektních míst. Výsledný protokol slouží jako podklad pro reklamační řízení. Pro eliminaci počtu kontrolovaných oken je vhodné na domovní schůzi zajistit seznam bytů s problémovými okny. Před měřením (minimálně 2 hodiny) je nezbytné odstranit z okenních parapetů všechny předměty a odstranit připadné deky nebo ručníky, které slouží k utěsnění okenních netěsností. Okna musejí být úplně zavřená (ne mikroventilace).
 Počasi  Venkovní teplota pod 10°C a teplota v interiéru musí odpovídát standardním podmíkám, za kterých je dům užíván. Během měření může foukat vítr, sněžit nebo pršet.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Kontrola oken termokamerou 3000,- 
 Protokol Termografického měření (pokud byly zjištěné závady) 1700,- 
 Každý termosnímek včetně rozboru uvedený v protokolu 120,- 
Platba  Fakturou po předání protokolu.
Detekce poruch podlahového topení
 Typ měření  Zjištění místa trhliny pomocí termokamery
 Určení  Lokalizace závady podlahového topení nebo rozvodu teplé vody.
 Postup  Úspěšnost měření závisí na množství úniku vody ze systému. Vždy musí být masivnější únik, aby bylo detekovatelné teplotní pole v okolí poruchy. Dále je důležitým faktorem hloubka umístění potrubí pod povrchem (teplá voda musí ohřat vrstvu materiálu až k povrchu).
 Počasi  Nezávislé na počasi.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Detekce poruchy 2500,- 
Platba  Hotově po ukončení měření.
Necertifikovaná vzduchotěsnost domu
 Typ měření  Odhalení netěsností v domě
 Určení  Zjišťování netěsností roubenek, dřevostaveb a střešní konstrukce. Měření je vhodné provést před finalní úpravou interiéru.
 Postup  Pomocí ventilátoru, který je umístěny ve dveřích, se zvýšuje podtlak v interiéru a pomocí termokamery (případně generátoru kouře a anemometru) je zjišťován průnik vzduchu do interiéru. Defektní místa jsou označena pro následné opravy.
 Počasi  Nezávislé na počasi.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Detekce netěsností v rozsahu 2 hodin 3000,- 
 Každá započatá hodina nad základní rozsah měření 500,- 
Platba  Hotově po ukončení měření.
Vzduchotěsnost domu dle normy - metoda B
 Typ měření  Měření vzduchotěsnosti domu pro zajištění předepsané vzduchotěsnosti pro daný typ domu.
 Určení  Měření vzduchotěsnosti pasivních domů (nulových, plusových) podle ČSN EN 13829.
 Postup  Pomocí ventilátoru, který je umístěny ve dveřích, je počítačem řízeně vytvořený podtlak nebo přetlak (50Pa) v interiéru a clonou je automaticky měřený průtok vzduchu. Všechny otvory v domě musejí být utěsněny. Během měření se lokalizují případné netěsnosti, které se musejí odstranit, aby se docílilo požadované těsnosti domu. Dům se měří ve fázi po instalaci parozábran.
 Počasi  Nezávislé na počasi.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Základní sazba detekce netěsností (2 hod.) 3500,- 
 Protol o měření s certifikátem B 500,- 
 Každá započatá hodina nad základní rozsah měření 500,- 
Platba  Hotově nebo v případě vydání protokolu o měření dobírkou nebo fakturou
Certifikovaná vzduchotěsnost domu dle normy - metoda A
 Typ měření  Finální měření vzduchotěsnosti domu. Výsledkem je vydání certifikátu A (2 sady), který vyjadřuje kvalitu vzduchotěsnosti domu.
 Určení  Měření vzduchotěsnosti pasivních domů (nulových, plusových) podle ČSN EN 13829.
 Postup  Pomocí ventilátoru, který je umístěny ve dveřích, je počítačem řízeně vytvořený podtlak nebo přetlak (50Pa) v interiéru a clonou je automaticky měřený průtok vzduchu. Výsledkem je pak závislost objemového toku vzduchu na tlakových poměrech v domě. Normovaná hodnota je při podtlaku 50Pa.
 Počasi  Nezávislé na počasi.
  Cena  Položka  Částka bez DPH
 Certifikované měření 4000,- 
Platba  Dobírkou nebo fakturou po předání protokolu o měření a certifikátu.

Ukázka protokolu Termografického měření

Protokol Termografického měření